HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
SUPPORT ONLINE  • Thanh toán bảo đảm - Secured online payment
  • Đặt phòng nhanh chóng - Instant confirmation
  • Cam kết giá tốt nhất - Best rates guaranteed

Contact Us

141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM, Vietnam
ĐT: 84-028-3930 4989
Fax: 84-028-3930 3604

Đặt phòng:
ĐT: 84-028 3930 4989
Email: booking@victoryhotel.com.vn

Phòng Kinh Doanh:
ĐT: 84-028-3930 4989

Hotline: 84-985967839
Email: sales@victoryhotel.com.vn 

 

141 Nam Ky Khoi Nghia St.,Dist. 3, HCM City, Vietnam
Tel: 84-028-3930 4989
Fax: 84-028-3930 3604

Reservation:
Tel: 84-028 3930 4989

Email: booking@victoryhotel.com.vn

Sales Department:
Tel: 84-028-3930 4989

Hotline: 84-985967839
Email: sales@victoryhotel.com.vn